Napíšte nám...
Identifikačné údaje organizácie:

Oficiálny názov organizácie: Teresa Benedicta
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31 31 36 80
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/642 03 51; +421 905 502 661; +421 910 910 974;
E-mail: pn2846076@gmail.com
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. účtu: SK0502000000001673495655
Swift kód: SUBASKBXCharitné domy:

Charitný dom prof. Hlaváča, Hrehovčíka 1, Michalovce (ZOS):
056/644 36 17
Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. J. Pavla II. 6073/7, Michalovce (ZS):
056/642 03 51
Charitný dom E. Jakabovej, Vojčice 42/76 (ZOS):
056/676 14 08
Charitný dom J. Machalu, Paričovská 2745/116, Trebišov (ZPB a DSS):
056/668 42 03
Charitný dom J. Jendželovského, Nám. J. Pavla II. 6523/5, Michalovce (ŠZ):
056/647 87 69
Charitný dom I. Halasa, SNP 1079/76, Trebišov (ZOS):
056/308 01 34
Ekonomický úsek:

Adresa: Tulipánova 1, 071 01 Michalovce
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com
Tel.: 056/643 35 09
Mobil: 0901 703 922