Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Charitný dom prof Hlaváča

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2014

(Postup podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )


Výzva "Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň"

Výzva "Nábytok na mieru"

Výzva "Nábytok"

Výzva "Sklápacia zábrana"

Výzva "Zateplenie budovy"

Výzva "Kancelárske potreby"

Výzva "Rekreačný pobyt"

Výzva "Oprava strechy"

Výzva "Plastové okná"

Výzva "Maľba"

Výzva "Interérové žalúzie"

Výzva "Matrace"

Výzva "Čistiace, dezinfekčné, hygienické a ostatné tovary"

Výzva "Potraviny"

Výzva "Ovocie a zelenina"

Výzva "Mlieko a mliečne výrobky"

Výzva "Mäsové výrobky"

Výzva "Mäso a mrazené výrobky"Oznámenia za rok 2014

(Postup podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň - 7.11.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Nábytok na mieru - 4.11.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Nábytok - 16.10.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Pracovné oblečenie a obuv - 18.9.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Zateplenie budovy - 20.8.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Sklápacia zábrana - 20.8.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Kancelárske potreby - 17.7.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Rekreačný pobyt - 16.7.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Oprava strechy - 9.7.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Dodávka a montáž plastových okien - 30.6.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Hygienická maľba - 30.6.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Interiérové žalúzie - 17.6.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Matrace - 11.6.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Mäsové výrobky - 18.3.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Čistiace, dezinfekčné, hygienické a ostatné tovary - 14.3.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Mäso a mrazené výrobky - 27.2.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Chlieb a pekársky tovar - 27.2.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Mlieko a mliečne výrobky - 27.2.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Ovocie a zelenina - 27.2.2014

Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Základné potraviny, pochutiny, sterilizované ovocie a zelenina - 27.2.2014Súhrnné správy o zákazkách nad 100 € za rok 2014


Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - I. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - II. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - III. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - IV. štvrťrok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com