Charitný dom I. Halasa


SNP 1079/76, Trebišov (priestory Nemocnice Trebišov)

(zariadenie opatrovateľskej služby)

Facebook icon

Charitný dom I. Halasa


Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 26 lôžok sa nachádza v podnájme v areáli Nemocnice s poliklinikou Trebišov na ul. SNP č. 1079/76. Zariadenie je v prevádzke od 2.1.2015. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoj- a trojposteľových izbách,ktoré sú usporiadané do buniek. Na každej obývacej bunke, ktorú tvoria spravidla dve izby, je sprcha a sociálne zariadenie. Mobilní prijímatelia majú možnosť využívať pomerne rozľahlý nemocničný park s lavičkami na vychádzky, či príjemné posedenie so svojimi príbuznými v chládku pod korunami košatých stromov.Voľný čas môžu prijímatelia tráviť aj čítaním kníh z našej knižnice, ktorá obsahuje cca. 700 ks knižných titulov. Priestranná terasa, ktorá je súčasťou zariadenia ponúka možnosť posedieť si na čerstvom vzduchu aj počas daždivých dní. V zariadení sa poskytuje celodenná strava a sociálna služba je poskytovaná nepretržite – 24 hodín denne. Nemocničná Kaplnka sv. Pátra Pia, v ktorej sa denne slúži svätá omša je k dispozícii aj naším prijímateľom. Na spolufinancovaní zariadenia sa podieľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontakt:
____________________________
Charitný dom I. Halasa
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
Tel.: 056/308 01 34
E-mail: chd.imrichhalas@gmail.com


____________________________________________
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
_________________________
Cenník služieb
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)
Žiadosť o prijatie
Potvrdenie lekára k žiadosti
Vyhlásenie o majetku
Zoznam vecí pri prijatí

Krízový plán COVID-19

Riešenie krízovej situácie COVID-19

GALÉRIA: