logo OZ

Venujte nám 2% Vašej dane:
II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO: 31 31 36 80

[16] - Právna forma: občianske združenie

[17] - Obchodné meno (názov): Teresa Benedicta

[18] - Sídlo - ulica: Námestie Jána Pavla II.

[19] - Súpisné/orientačné číslo: 6073/7

[20] - PSČ: 071 01

[21] - Obec: Michalovce

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
GALÉRIA: