Občianske združenie Teresa Benedicta

(neverejný poskytodavateľ sociálnych služieb)


logo OZ

Identifikačné údaje organizácie:

Oficiálny názov organizácie: Teresa Benedicta
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31 31 36 80
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09; +421 905 502 661; +421 907 995 930; 056/6420351
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. účtu v tvare IBAN: SK0502000000001673495655
Swift kód: SUBASKBXTel. kontakt - charitné domy:
Charitný dom prof. Hlaváča, Hrehovčíka 1, Michalovce (ZOS):
056/644 36 17
Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. J. Pavla II. 6073/7, Michalovce (ZS):
056/642 03 51
Charitný dom E. Jakabovej, Vojčice 42/76 (ZOS):
056/676 14 08
Charitný dom J. Machalu, Paričovská 2745/116, Trebišov (ZPB a DSS):
056/668 42 03
Charitný dom J. Jendželovského, Nám. J. Pavla II. 6523/5, Michalovce (ŠZ):
056/647 87 69
Charitný dom I. Halasa, SNP 1079/76, Trebišov (ZOS):
056/308 01 34

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Cenník pobytových služieb
Cenník terénnej opatrovateľskej služby
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Organizačná štruktúra OZ
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Žiadosť o umiestnenie
Zoznam vecí potrebných pri prijatí
GALÉRIA: