Ocenenia Teresa Benedicta
logo OZ

Naše združenie získalo za svoju činnosť niekoľko ocenení:

Cena ministra práce soc. vecí a rodiny Ing. Kaníka: Sociálny čin roka 2003
Cena primátora mesta Michalovce za duchovný rozvoj
a starostlivosť o chorých občanov v rámci výstavby charitných domov(2008)
Plaketa predsedu KSK Judr. Zdenka Trebuľu za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja v oblasti humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti (2007)
Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.comGALÉRIA: