Podporili nás
logo OZ

V roku 2018 nás podporili:


Mesto Michalovce sumou 300,00 EUR, ktoré sme použili na nákup 2 ks hrncov pre kuchyňu Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.BSH Drives and Pumps s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce, sumou 2000,00 EUR, ktoré sme použili na dokončenie stavebných úprav v Charitnom dome prof. Hlaváča v Michalovciach.ĎAKUJEME!
Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.comDOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Cenník pobytových služieb
Cenník terénnej opatrovateľskej služby
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Organizačná štruktúra OZ
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Žiadosť o umiestnenie
Zoznam vecí potrebných pri prijatí
GALÉRIA: