Podporili nás..

V roku 2022 nás podporili:


Mesto MichalovceMesto Michalovce nás podporilo sumou 200 € na nákup nerezových hrncov do kuchyne Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach. Ďakujeme.
Nadácia KSKNadácia KSK nám v rámci výzvy s názvom "Podpora záslužnej činnosti neverejných poskytovateľov pobytových foriem sociálnych služieb podmienených odkázanosťou" poskytla dar vo výške 20 000 €.
logo Nadácia KSK
V roku 2021 nás podporili:


Nadácia SPPVďaka podpore z Nadácie SPP sa jeden sen mohol stať skutočnosťou. Snom pani Anny bolo aj napriek nepriaznivému zdravotnému stavu venovať sa svojej záľube - záhradkárčeniu. Nadácia SPP na splnenie tohto sna darovala 400 € na zakúpenie 2 ks mobilných záhrad.mobilná záhradka

mobilná záhradka

Košický samosprávny krajĎakujeme Košickému samosprávnemu kraju za výjazd mobilnej očkovacej jednotky do nášho zariadenia.


mobilná očkovacia jednotka KSK
MPSVaR, ESF a Európsky fond regionáneho rozvojaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

logo minv SR

logo EU


logo EU

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby

Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Popis cieľov projektu: stiahnuť tu
Trvanie projektu: od 1.5.2019 do 30.06.2021
Nenávratný finančný príspevok: projekt podporí jedno pracovné miesto opatrovateľky po dobu 26 mesiacov v celkovej výške 14 820,00 eur, podporí rozvoj terénnej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk/sk
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
ĎAKUJEME!Nadácia EPHĎakujeme Nadácii EPH, že nám za účelom skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb, v rámci grantového programu Oporný bod 2021 poskytla finančný príspevok vo výške 4 000 EUR na nákup zdravotníckych pomôcok:

1. Kyslíkového koncentrátora s funkciou inhalátora 8F – 5AW,

kyslíkový koncentrátor


2. Terapeutickej bábiky JÚLIA,

terapeutická bábika Júlia


3. Masážnej podložky BEURER MG 260 BLACK,

masážna podložka


4. hydraulického zdviháka,

hydraulický zdvihák


5. 3ks polohovacích kresiel s výsuvnými podrúčkami Straightback Montego XMI-S2

polohovacie kreslo

Ďakujeme Nadácii SPP, že nám v rámci grantového programu Pomáhame SPPolu poskytla finančný príspevok vo výške 500 EUR, ktorý sme použili na nákup jednorazových ochranných rukavíc za účelom ochrany zdravia v zariadeniach OZTB.

V roku 2020 nás podporili:


MPSVaR, ESF a Európsky fond regionáneho rozvojaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

logo minv SR

logo EU


logo EU

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby

Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Popis cieľov projektu: stiahnuť tu
Trvanie projektu: od 1.5.2019 do 30.06.2021
Nenávratný finančný príspevok: projekt podporí jedno pracovné miesto opatrovateľky po dobu 26 mesiacov v celkovej výške 14 820,00 eur, podporí rozvoj terénnej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk/sk
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
ĎAKUJEME!KtoPomozeSlovenskuĎakujeme Iniciatíve ,,KtoPomozeSlovensku.sk,, za germicídny žiarič STERILLIGHT Air G1 30 v hodnote 332,40 EUR; nitrilové rukavice a ochranné overaly (Charitný dom prof. Hlaváča), ktoré nám pomôžu v boji s COVID-19.

UnomedicalZa účelom podpory boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 nám firma Unomedical, s.r.o. darovala textilné rúška a dezinfekčné prostriedky na ruky vo finančnej hodnote 1382,40 €.Mesto MichalovceMesto Michalovce nám poskytlo 300 € na nákup 2 ks varníc na prepravu stravy pre kuchyňu Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.2% daneFinančné prostriedky, ktoré sme získali z podielu zaplatenej dane za rok 2019 vo výške 2699,50 € sme použili na kúpu zariadenia hlasovej signalizácie požiaru do Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.KtoPomozeSlovenskuProjekt ,,KtoPomozeSlovensku.sk,, a firma CURADEN SLOVAKIA nám dodali ochranné štíty do Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.CURADEN sponzoring

Projekt ,,KtoPomozeSlovensku.sk,, a firma IVY trade, s.r.o. nám dodali bezdotykový teplomer a jednorázové rúška do Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.INVY trade sponzoring

MitickaPomahaProjekt "MitickaPomaha" a firma Trenčianske minerálne vody,a.s. nám dodali kvalitnú minerálnu vodu.miticka sponzoring

KtoPomozeSlovenskuProjekt ,,KtoPomozeSlovensku.sk,, a firma DEXIS SLOVAKIA nám dodali dezinfekčné gély, jednorázové rukavice a plátenné rúška do Charitného domu Jozefa Machalu v Trebišove.

DEXISDEXIS SLOVAKIA sponzoring

Košický samosprávny krajKošický samosprávny kraj nám dodal plátenné rúška od sponzorov.DEXIS SLOVAKIA sponzoring

Anonymní sponzoriAnonymní sponzori darovali pre Charitný dom prof. Hlaváča textilné rúška, tlakomer a digitalny teplomer.

DEXIS SLOVAKIA sponzoring

ĎAKUJEME!V roku 2019 nás podporili:

MPSVaR, ESF a Európsky fond regionáneho rozvojaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

logo minv SR

logo EU


logo EU

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby

Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Popis cieľov projektu: stiahnuť tu
Trvanie projektu: od 1.5.2019 do 30.06.2021
Nenávratný finančný príspevok: projekt podporí jedno pracovné miesto opatrovateľky po dobu 26 mesiacov v celkovej výške 14 820,00 eur, podporí rozvoj terénnej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk/sk
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
Jednorazová dotácia KSK, Zmluva č. 13/2019 VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“

Teresa Benedicta občianske združenie v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v máji 2019 realizovalo projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“. KSK spolufinancovali projekt poskytnutím dotácie vo výške 16 600 €. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb ako aj skvalitnenie pobytového štandardu prijímateľov sociálnych služieb v Charitnom dome Juraja Jendželovského v Michalovciach a Charitnom dome Jozefa Machalu v Trebišove vytvorením kvalitnejších pracovných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb zamestnancami, prostredníctvom finančného ohodnotenia a motivovania zamestnancov.


International Women's Club of BratislavaIWCB (International Women's Club of Bratislava) sumou 2216,63 EUR, ktoré sme použili na nákup elektrickej požiarnej signalizácie a kúpu 2 ks protipožiarnych dverí pre špecializované zariadenie Charitného domu J. Jendželovského v Michalovciach.Mesto Michalovce sumou 300,00 EUR, ktoré sme použili na nákup 2 ks protipožiarnych dverí pre špecializované zariadenie Charitného domu J. Jendželovského v Michalovciach.V roku 2018 nás podporili:


Mesto MichalovceMesto Michalovce sumou 300,00 EUR, ktoré sme použili na nákup 2 ks hrncov pre kuchyňu Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.BSH Drives and Pumps s.r.o.BSH Drives and Pumps s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce, sumou 2000,00 EUR, ktoré sme použili na dokončenie stavebných úprav v Charitnom dome prof. Hlaváča v Michalovciach.ˇďakujemeIdentifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com