Naše zariadenia

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov.

Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravovanie.

Priamo v Michalovciach prevádzkujeme 3 zariadenia:

V Trebišove prevázdkujeme 3 zariadenia, z toho jedno vo Vojčiciach (okres Trebišov):

Umiestnenie prijímateľa do konkrétneho zariadenia závisí od Posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Viac tu.

Na spolufinancovaní našich zariadení sa podieľa: