Výročné správy
logo OZ

Výročné správy Teresa Benedicta:

Výročná správa 2021
Výročná správa 2020
Výročná správa 2019
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Výročná správa 2015
Výročná správa 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.comDOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Cenník pobytových služieb
Cenník terénnej opatrovateľskej služby
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Organizačná štruktúra OZ
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Žiadosť o umiestnenie
Zoznam vecí potrebných pri prijatí
GALÉRIA: