Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logoOZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2019

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva č. 11 - "Oprava vlhkých stien"
Výzva č. 10 - "Hygienická maľba"
Výzva č. 9 - "Chlieb a pekárenské výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 8 - "Cestoviny"
Výzva č. 7 - "Dodávka a montáž osobného výťahu"
Výzva č. 6 - "Základné potraviny"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 5 - "Mäso a mäsové výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 4 - "Mlieko a mliečne výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 3 - "Mrazené potraviny" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 2 - "Ovocie a zelenina" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 1 - "Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)Zmluvy VO za rok 2019

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Kúpna zmluva č. Z201926081_Z - Združená dodávka elektrickej energie
Zmluva o dielo - Hygienická maľba
Rámcová dohoda č. Z201912153_Z - Dodávka zemného plynu
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2019 - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2019 - Viacvaječné cestoviny
Zmluva o dielo č. 2019-01-01
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2019 - Základné potraviny
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2019 - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 5/2019 - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2019 - Mrazené potraviny
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2019 - Ovocie a zelenina
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2019 - Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar
Rámcová dohoda č. 1/2019 - Ochranné pracovné rukaviceObjednávky za rok 2019

Objednávka - protipožiarne dvere II.
Objednávka - protipožiarne dvere I.
Objednávka - oprava strechy
Objednávka - kurz sociálnej rehabilitácie
Objednávka - oddychové kreslo pre seniorov
Objednávka - práčka Whirlpool 2
Objednávka - práčka Whirlpool 1
Objednávka - EPSSúhrnné správy za rok 2019

Súhrnné správy za I. kvartál 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy za II. kvartál 2019
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy za III. kvartál 2019
Súhrnné správy za IV. kvartál 2019
Verejné obstarávania minulých rokovVerejné obstarávanie za rok 2018
Verejné obstarávanie za rok 2017
Verejné obstarávanie za rok 2016
Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com