FotogalériaNaše aktivity v roku 2022
Akreditovaný seminár „Komunikácia s PSS a geronto-oblek“Dňa 20. októbra 20222 sa uskutočnil akreditovaný seminár pre naše zariadenia s témou: Komunikácia s PSS a gerontooblek. Prednášajúca pani Mgr. Martina .... zo spoločnosti Hartmann – Rico spol s.r.o., kde účastným seminára objasnila a poukázala na dôležitosť správnej komunikácie s PSS, aby sa predchádzalo k atakom a nedorozumeniam v sociálnych službách medzi PSS a personálom. Druhý blok seminára bol venovaný to mu, aby si personál mohol vyskúšať „Geronto-oblek“, ktorý má navodiť stav podobný človeku s cievnou mozgovou príhodou. Súčasťou geronto-obleku, bolo možné vyskúšať rukavice, ktorými sa mohli si vyskúšať „tras“ rúk, ktorý mávajú ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou.

Fotogaléria 2021