Práčovňa pri Charitnom dome J. Jendželovského

Naším najväčším projektom roku 2022 bola realizácia práčovne na Nám. J. Pavla II. v Michalovciach v celkovej hodnote 46 080 EUR. Práčovňa bude slúžiť  prijímateľom našich 3 michalovských charitných domov.