O nás

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme občianske združenie s 20-ročnou tradíciou v poskytovaní sociálnych služieb. Táto skúšenosť nás naučila predovšetkým pokore a trpezlivosti, prehĺbila v nás empatiu a úctu voči človeku ako takému.

Budúcnosť ľudstva“ totiž „závisí od toho, či sa každý na svojom mieste bude voči ostatným ľuďom správať ako ozajstný človek.“ —  Albert Schweitzer nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875 – 1965

viac o nás..

Naše zariadenia

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov.

Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravovanie.

Priamo v Michalovciach prevádzkujeme 3 zariadenia:

V Trebišove prevázdkujeme 3 zariadenia, z toho jedno vo Vojčiciach (okres Trebišov):

Umiestnenie prijímateľa do konkrétneho zariadenia závisí od Posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Viac tu.

Na spolufinancovaní našich zariadení sa podieľa:

Naše aktivity

Silvester u nás

Nastal koniec roka. Zasa sme o rok starší, zato skúsenejší, a preto sa chceme poďakovať a patrične osláviť rok 2023 a v kútiku duše dúfať, že ten nový bude aspoň o trochu lepší. Všetko dobre do nového roku 2024 prajú prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci Charitného domu Eriky Jakabovej vo Vojčiciach. 

Vianoce 2023 

Tak dlho očakávané sviatky sú tu. Vianoce a narodenie Božieho dieťaťa, ktoré rozdáva pokoj a lásku po celej Zemi. Aj my v Charitnom dome vo Vojčiciach ich oslavujeme a prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané a pokojné VIANOCE!

Vianoce u nás.. 🎄

Na Vianoce je všetko krásne,v srdciach ľudí zastal čas.Vianočná sviečka nevyhasne….kým bude láska v každom z nás. Ďakujeme všetkým, ktorí aj tento rok potešili obyvateľov nášho charitného domu vianočným darčekom a zapálili plamienok pokoja a lásky v dušiach našich prijímateľov. Naše poďakovanie patrí najmä V. Základnej škole v Michalovciach a darcom Projektu Vianočný zázrak. ♥️

Kontakt

Občianske združenie Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com