O nás

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme občianske združenie s 20-ročnou tradíciou v poskytovaní sociálnych služieb. Táto skúšenosť nás naučila predovšetkým pokore a trpezlivosti, prehĺbila v nás empatiu a úctu voči človeku ako takému.

Budúcnosť ľudstva“ totiž „závisí od toho, či sa každý na svojom mieste bude voči ostatným ľuďom správať ako ozajstný človek.“ —  Albert Schweitzer nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875 – 1965

viac o nás..

Naše zariadenia

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov.

Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravovanie.

Priamo v Michalovciach prevádzkujeme 3 zariadenia:

V Trebišove prevázdkujeme 3 zariadenia, z toho jedno vo Vojčiciach (okres Trebišov):

Umiestnenie prijímateľa do konkrétneho zariadenia závisí od Posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Viac tu.

Na spolufinancovaní našich zariadení sa podieľa:

Naše aktivity

Drevené výrobky na zákazku

Naši prijímatelia si aj takýmto spôsobom spájajú príjemné s užitočným a vyrábajú takého krásne výrobky podľa predstáv zákazníkov. Stačí fotka s rozmermi a výrobok je za krátky čas hotový.

Kontakt

Občianske združenie Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304

Tel.: 056/644 36 17 – Charitný dom prof. Hlaváča, Michalovce (ul. Hrehovčíka 1)

Tel.: 056/642 03 51 – Charitný dom prof. Hlaváča Michalovce, (Nám. J.P.II. 7)

Tel.: 056/676 14 08 – Charitný dom E. Jakabovej, Vojčice

Tel.: 056/647 87 69 – Charitný dom J. Jendželovského, Michalovce

Tel.: 056/668 42 03 – Charitný dom J. Machalu, Trebišov

Tel.: 056/308 01 34 – Charitný dom I. Halasa, Trebišov

Tel.: 056/643 35 09 – Ekonomický úsek