Projekt DAIBAU – „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“

OZ Teresa Benedicta sa zapojilo do projektu „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“, ktorý realizuje spoločnosť Daibau International. Cieľom je pomôcť dobročinným organizáciám, ktoré sa starajú o tých najohrozenejších. Viac o projekte nájdete na : 
www.daibau.sk