Návšteva z Paričova

V jedno krásne slnečné popoludnie k nám dorazila nečakaná návšteva. Naši kamaráti z Domova sociálnych služieb z Paričova. Návšteva nás veľmi potešila a pri malom občerstvení a pohostení sme pospomínali na zážitky z minulosti ale porozprávali sme sa aj o plánoch do budúcna.